állásajánlatok

  •  

adattárház szenior rendszerszervező / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Szenior rendszerszervezőként a következő feladataid lesznek: A fejlesztési igények felmérése, specifikálása, a fejlesztés felügyelete, funkcionális tesztje, A Bank üzleti céljaihoz legjobban illeszkedő informatikai megoldások kiválasztása és megvalósítása, Alternatív megoldásokat tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányok készítése, döntések előkészítése, A betöltendő adatkörök, üzleti igények alapján az egységes adatmodell alakítása, Napi tevékenységből eredő ad hoc problémák elhárítása, támogatás ezen területek munkafolyamatainak szervezéséhez, Konzultáció, tanácsadás, Szoros együttműködés az Üzleti Intelligencia területtel.,

adattárház üzemeltető rendszergazda / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

A bankcsoport adattárház rendszerének üzemeltetése, fellépő rendszerhibák elhárítása, megelőzése, Az adattárház magas szintű rendelkezésre állásának biztosítása, Technikai támogatás a bejelentett hibák javítására., A rendszerrel kapcsolatos, piacon elérhető informatikai megoldások és változások folyamatos nyomon követése és elemzése, Szakértői részvétel az adattárházzal kapcsolatos fejlesztési projektek végrehajtásában, Adatszolgáltatási kötelezettség támogatása,

android fejlesztő / 1095, Budapest Lechner Ödön fasor 9.

Meglévő mobil alkalmazás új funkciókkal/modullal bővítése, Új technológiák kipróbálása, demo, prototípus jellegű alkalmazások fejlesztése, Az alkalmazások működése során felmerült hibák feltárása, javítása., Meglévő mobilalkalmazások karbantartása, Szakmai döntés előkészítő anyagok előállításában való részvétel., Közreműködés a szakterületek tervezési feladataiban, fejlesztések azonosításában., A Bank mobil applikáció területének működéshez kapcsolódó koncepciók, folyamatok, használati esetek, funkciók, és az adatok struktúrájának ismerete, Üzleti igények, user story-k megértése, elemzése fejlesztői és technológiai szempontból, Jól strukturált implementáció készítése, Elkészített alkalmazások fejlesztői tesztelése, unit tesztek implementálása,

cobol fejlesztő / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Cobol fejlesztőként az alábbi feladataid lesznek: Életbiztosításokkal kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása, Együttműködés a rendszerszervezőkkel és az üzleti elemzőkkel., A fejlesztések fejlesztői tesztjének végrehajtása, Dokumentációk elkészítése, átadása üzemeltetéshez, Napi tevékenységből eredő ad hoc problémák elhárítása, A fent megnevezett feladatok pontos és határidőre történő elvégzése,

data center technician / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Where is this function positioned ? We are looking for a Data Center Technician in our Data Center Floor Management team.  Our team is positioned within the Group Data Centers department – responsible for the overall management of the core data center infrastructure in the data centers of KBC Group.    The Data Center Floor Management team is responsible for providing data center services, from planning to all physical IMACD activities (installation, move, add, change, disposal of ICT infrastructure) within data centers. What will you do in this job ? you support the Group Data Centers department in managing and operating the technical infrastructure of the data centers, you deliver support towards the internal customers and external suppliers of the data centers of KBC Group in Hungary, you are performing IMACD activities to support daily operations within the data centers basic installation of IT hardware, installation of data cabling (copper/fiber), asset and configuration management, logistics (goods acceptance & shipment of IT equipment), , you assist the data center Facility Management team according to pre-defined processes and procedures, you assist external engineers during installation, maintenance and other technical interventions,

hitel rendszerszervező / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Hitel rendszerszervezőként a napi feladataid: Üzleti igények felmérése, elemzése, közreműködés az üzleti követelmények kidolgozásában, pontosításában, Specifikációk (megvalósíthatósági tanulmány, rendszer koncepció, rendszerterv), becslések készítése, tervezési feladatok önálló végrehajtása, Funkcionális tesztek elvégzése, elfogadói tesztek támogatása, koordinációja, a fejlesztés alatt felmerült új/módosult/kiegészült üzleti igények felismerése és kezelése, Téma vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, koordináció a fejlesztésben érintett területek között, Ad-hoc üzleti riportigények kiszolgálása, éles hibajavítások támogatása, Felhasználók, üzleti partnerek támogatása, a napi normál működés fenntartása érdekében, A szállítói ajánlatokat véleményezése, részvétel alternatív eszközök, lehetőségek feltérképezésében, Kapcsolattartás a felhasználókkal, fejlesztőkkel, projektvezetőkkel,

incident & problem manager / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Informatikai alkalmazásokkal és infrastruktúrával kapcsolatosan felmerülő hibák kezelésének koordinálása illetve szükség szerinti kommunikáció és eszkaláció. A felhasználói rendszerek üzemeltetésének szakértői támogatása a biztonságos banküzem, valamint a banki felhasználók és külső ügyfelek magas szintű informatikai kiszolgálása érdekében.. Az incidensek alapján statisztikák készítése, nyomon követés. Az incidensek során felmerülő problémák gyökérokának a felderítése és végleges megoldásának koordinálása, valamint proaktív probléma management támogatása.   Incident és Problem Managementként a feladatok:   Magas prioritású Incidensek koordinálása, Incidens eszkaláció és kommunikáció, Incidens riportok elkészítése, Incidensek utókövetése, proaktív javaslattétel a jövőbeni helyes működés, valamint az operációs kockázat csökkentése érdekében., Részvétel az incidenskezelés során felmerülő problémák utólagos elemzésében, valamint az ezek elkerülésére irányuló akciótervek létrehozásában, Probléma jegyek rögzítése, koordinálása, Probléma jegyek riportolása, Problémákkal kapcsolatos megoldói terültek, beszállítók közötti koordináció., Problémák proaktív beazonosítása, Incidens trendek, monitoring rendszerek segítségével., Incidens- és probléma menedzsment folyamat fejlesztés, A Bank üzemeltetésének folyamatossága, zavartalansága érdekében tevékenységi körében rendszeres készenlét rendelhető el.,    

ios fejlesztő / 1095, Budapest Lechner Ödön fasor 9.

Meglévő mobil alkalmazás új funkciókkal/modullal bővítése, Új technológiák kipróbálása, demo, prototípus jellegű alkalmazások fejlesztése, Az alkalmazások működése során felmerült hibák feltárása, javítása., Meglévő mobilalkalmazások karbantartása, Szakmai döntés előkészítő anyagok előállításában való részvétel., Közreműködés a szakterületek tervezési feladataiban, fejlesztések azonosításában., A Bank mobil applikáció területének működéshez kapcsolódó koncepciók, folyamatok, használati esetek, funkciók, és az adatok struktúrájának ismerete, Üzleti igények, user story-k megértése, elemzése fejlesztői és technológiai szempontból, Jól strukturált implementáció készítése, Elkészített alkalmazások fejlesztői tesztelése, unit tesztek implementálása,

it operátor / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

A banki folyamatokat kiszolgáló rendszerek , feldolgozások napi futtatása , A rendszerek működésének folyamatos ellenőrzése, Üzemeltetési hibák elhárítása , nyomon követése, riportolása, Kapcsolattartás külső beszállítókkal, Kapcsolattartás üzleti területekkel és IT társterületekkel, Üzemeltetési változások nyomon követése, adminisztrációja, Műszakvezető által kiadott eseti feladatok végrehajtása, Részvétel új rendszerek bevezetésében,

microsoft rendszermérnök / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Microsoft rendszermérnökként a követkeő feladataid lesznek: Az alábbi rendszerek üzemeltetése, követése, megújítása: nagyvállalati fájlkiszolgálók, DFS technológia, terminál szerverek, nyomtató szerverek, egyéb rendszerek, például AD., A fenti rendszerekkel kapcsolatos munkák típusa: beérkező hibajegyek és igények kezelése, megoldása, monitoring, proaktív beavatkozások, kapacitás tervezés, jogosultás rendszer kialakítása, karban tartása, patchek telepítése, igény esetén készenlét nyújtása esténként és hétvégén, kapcsolattartás a végfelhasználókkal, a piacon elérhető informatikai megoldások és változások folyamatos nyomon követése és elemzése, adatszolgáltatási kötelezettség támogatása,

network engineer / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

A network engineer implements and maintains our infrastructure. You participate in projects and implementation of telecom infrastructure. You are part of one of Group Data Center’s international teams. Group Datacenter teams (GDC) run the KBC datacenters, and participate in projects (starting from the architectural phase) to implement, enhance, and future-proof the infrastructure.  In GDC we have several specialized teams even in the network and security realm. Their collective scope is : Identity and access management for web applications, The API gateway, Connectivity (with external parties, with the cloud) via internet, leased lines, VPNs, .., Load balancing, DDOS protection, and the internet proxy, The DMZ environment (routers, firewalls, ..), Connectivity in and between the KBC Group datacenters, The GDC Network team handles switching/routing, DNS/DHCP and network management. We have two datacenters in Belgium, and two in Hungary. The international teams work from Mechelen, Leuven, and Budapest. What exactly do you do? You participate in projects and implementations of network infrastructure, In collaboration with business parties (internal customer), IT architects, and system engineers from other teams, You’re involved in the daily operational management of a broad range of telecommunication and security components. Security and 24/7 availability are key requirements for offering a high quality service to our business and other partners, You’ll be part of our organization to cover both support and implementations outside of business hours. This is how we implement 24/7 availability., You are a continuous learner, you keep track of market and technology evolution. You actively look for opportunities to improve our domain., One of your core competences is problem analysis, you’ll use that to handle incidents and improve our domain., You play an active role in automating our work (reduce repetitive work, avoid human error, proactive checks, ..), We all work in an Agile way, via the SAFe framework., Work on the components in your team includes setup, configuration, capacity management, follow-up of version and functionality evolutions, patching security risks, integration in existing KBC infrastructure; also analysis, design, implementation, testing.,

portfólió menedzser / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épület

A K&H digitális, innovációs programjának projekt menedzsment tevékenységeiben való aktív részvétel, a program menedzsment munkájának támogatása PMO funkciókkal, A program működési környezetének kialakítása és folyamatos működtetése (program charter, program fórumok rendje, program szervezet ábra, delegált lista, projekt riportolási rend, program ütemterv kezelés), A program szintű fórumok támogatása (anyagok előkészítése, fórumok facilitálása, emlékeztetők írása, elvitt feladatok utólagos követése), A program menedzsmentet támogató struktúrák kialakítása és működtetése (decision log, action item tracker, risk log), A program munkáinak folyamatos áttekintése, különös tekintettel az időarányos teljesítésre és a tervezett költségek tartására, Kockázatok, függőségek, problémák azonosítása, a kezelésükre vonatkozó akcióterv kidolgozása, Portfólióra vonatkozó költségtervek készítése, utókövetése, A program erőforrás menedzsment folyamatainak segítése, A program belső kommunikációjában való részvétel, A projekt dokumentációs rendjének betartása és számonkérése, Program auditok támogatása, Kutatás-fejlesztéssel járó adminisztratív teendők elvégzése, A K&H szabályzatainak és előírásainak érvényesítése a szállítás során; a szükséges vezetői jóváhagyások megszerzése; törvényi megfelelés biztosítása, Szoros együttműködés a program menedzsmenttel és projektvezetőkkel, pénzüggyel, beszerzéssel és más társterületekkel,

python developer / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

In a world where everything needs to be delivered more quickly, without impacting quality, automation of our processes has a key role. As part of the Datacenter Automation team, you help realizing this on the infrastructure level. You help automate daily operations within the datacenter department and build future-proof datacenter management tools with infrastructure-as-code and infrastructure-as-a-service as goal. You deliver qualitative and performant solutions. The team does this by developing new applications, implement infrastructure-as-code with the help of Jenkins build streets, implement automated datacenter service offerings with a standardized framework, scripting daily operation tasks… Mostly this is done with Python, Ansible and Jenkins. Your role in the team is help building, enhancing, modifying and maintaining these solutions. Responsibilities You participate in making customer requirements clear., You do design-driven implementation of solutions according to the discussed requirements., You perform unit, integration and functional testing to ensure a qualitative result., You continuously improve the way we deliver solutions., You work agile and team context. When needs shift, you quickly adapt.,

rendszerszervező / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Rendszerszervezőként az Ügyfél, Dokumentum és Támogató Alkalmazások Fejlesztési területen főbb feladataid lesznek: Követelmények részletes analízise, kidolgozása, Követelményeket lefedő rendszerfunkciók és komponensek működésének részletes tervezése, Fejlesztőkkel való folyamatos kommunikáció, Problémamegoldásban való részvétel (alternatív megoldások kidolgozása és tervezése, megvalósító csapattal való együttműködés), Rendszerdokumentációk készítése (rendszerterv, felhasználói kézikönyv), Szervezői tesztek előkészítése, tesztterv készítése, tesztadatok létrehozása, Szervezői tesztek dokumentálása, Megvalósított követelmények verifikációja, manuális funkionális tesztek végzése, Részvétel a változáskezelési folyamatban, telepítési, release kezelési folyamatok dokumentálása, Üzleti elfogadói tesztelés támogatása, Fejlesztési életciklus-követés,

rendszerszervező - biztosító / 1095, Budapest Lechner Ödön fasor 9.

Üzleti megrendelő területekkel való kapcsolattartás, Nem-élet biztosításokkal kapcsolatos fejlesztési igények felmérése, specifikálása, a fejlesztés felügyelete, Alternatív megoldásokat tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányok készítése, döntés-előkészítése, Rendszer paraméterezési feladatok ellátása, A fejlesztések funkcionális tesztjének végrehajtása, Dokumentációk elkészítése, átadása üzemeltetéshez, Napi tevékenységből eredő ad hoc problémák elhárítása, támogatás ezen területek munkafolyamatainak szervezéséhez, Konzultáció, tanácsadás, Részvétel a terület középtávú céljainak elérésében, Részvétel a szervezetfejlesztést és munkavégzés hatékonyságát célzó tevékenységekben, A fent megnevezett feladatok pontos és határidőre történő elvégzése,

rendszerszervező - hitelezési területre / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Hitel rendszerszervezőként a napi feladataid: Üzleti igények felmérése, elemzése, közreműködés az üzleti követelmények kidolgozásában, pontosításában, Specifikációk (megvalósíthatósági tanulmány, rendszer koncepció, rendszerterv), becslések készítése, tervezési feladatok önálló végrehajtása, Funkcionális tesztek elvégzése, elfogadói tesztek támogatása, koordinációja, a fejlesztés alatt felmerült új/módosult/kiegészült üzleti igények felismerése és kezelése, Téma vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, koordináció a fejlesztésben érintett területek között, Ad-hoc üzleti riportigények kiszolgálása, éles hibajavítások támogatása, Felhasználók, üzleti partnerek támogatása, a napi normál működés fenntartása érdekében, A szállítói ajánlatokat véleményezése, részvétel alternatív eszközök, lehetőségek feltérképezésében, Kapcsolattartás a felhasználókkal, fejlesztőkkel, projektvezetőkkel,

scrum master / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

What will you do in this job? Does team coaching and coaching individuals give you energy? , Do you have experience with complex data center infrastructure or relevant other IT experience in combination with an eagerness to continuously learn? , Are you excited to work in an international context managing the foundations of our IT? , You are not afraid to take responsibility on delivery and quality of some of the most critical services within IT? , Are constructive criticism and creativity in your nature? , Are you looking to develop your potential and work in a continuously changing environment? , Are you a flexible problem solver not afraid to dive into technical content and problems? , Answered YES to these questions? Then keep on reading, because you could be just the candidate we are looking for. We are looking for a scrum master for one of our teams within the Group Data Center department. Our international teams work together as part of an Agile Release Train in a 3-monthly cadence to deliver the required infrastructure, capacity, software, frameworks and standards, integration patterns and security aspects. The Scrum Master is responsible for monitoring the scrum processes and scrum meetings. He/she increases team efficiency, helps the team to solve issues, motivates the team, strives for changes that will ensure quality and timelines. Next to that our scrum masters, together with their team, are responsible to guarantee qualitative operations for the services in their domain. Where is this function positioned? Group Data Centers (GDC) is responsible for the management of the core data center infrastructure in the 4 data center locations Mechelen, Leuven (BE), Baracska, Törökbálint (HU) of the KBC Group. From the SaRIS (Secure and Reliable Infrastructure Services)  valuestream we offer the data center hosting and data center platform solutions. Our responsibilities: We manage the physical hardware (racks, servers, …) and cabling inside the data centers We provide computing (virtualized) hardware, backup and storage We provide connectivity inside the datacenter and with the outside world through routing, switching, firewalling, load balancing, DDoS protection, ... We provide secure access to applications in the datacenter through reverse proxy, API gateway and federated authentication solutions. What will you do in this job? The Scrum Master’s primary responsibility is growing and assisting a self-organizing, self-managing team to achieve its goals: You are a servant leader and coach for an Agile Team (15-20 persons)., You help to educate the team in agile and SAFe, ensuring that the agreed Agile process is being followed., You help to remove impediments and you foster an environment for high-performing team dynamics, continuous flow, and relentless improvement., You work in close cooperation with the Product Owner and System Architect, and assist him/her in preparing and refining the backlog for the different planning cycles., You moderate team level agile ceremonies such as retrospectives, sprint & iteration planning, daily huddles., You seek and learn from feedback, as well do you provide feedback to your team., You take up the role as HR responsible for the members of your team., You contribute to the Agile Release Train and GDC's leadership team.,

scrum master digitális csatornák fejlesztés szakterületre / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Scrum Masterként főbb feladataid lesznek: A banki agilitás bővítésében való részvétel, Bankszoftverek fejlesztését végző agilis csapatok módszertanának támogatása, Döntéshozatali folyamatok facilitálása a szoftverfejlesztés összes területét lefedve (product features, UI, infrastruktúra, agilis folyamatok), Annak biztosítása, hogy a fejlesztői csapat fókuszáltan és hatékonyan tudjon működni, A Scrum-hoz tartozó események szervezésére, a módszertan feletti ownership kialakítása, A sprintek során a scrum master-i szerep betöltése, együttműködés a fejlesztő csapatokkal, Product Ownerekkel és a vezetőséggel, A csapatok teljesítőképességének folyamatos fejlesztésére, hátráltató tényezők elhárítása, visszamérése, Retro-k, planning-ek készítése, olyan módszertanok átadása, amelyek mentén a csapat akár önállóan is tud haladni, A csapatok teljesítményével kapcsolatos riportok készítése, elemzése, folyamatos fejlődés biztosítása, A Bank egyes területeinek működéshez kapcsolódó koncepciók, folyamatok, használati esetek, funkciók, és az adatok struktúrájának ismerete,

senior cloud native java developer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Java Cloud Native team.The Java Cloud Native framework team is located within the IT Service Organization and is focused on supporting teams that develop on Open Systems, with a focus on applications for Direct Channels and Open Banking & Insurance. Support is provided for guidelines, frameworks and reusable components for both frontend, midtier and java backend, including all aspects for security, integration (APIs) and test automation. Recent challenges are the migration of front-end technology to a higher version of Angular and the evolution of midtier and java backend services to cloud platforms (OpenShift). Responsibilities About the jobThe intention is to build applications with a cloud native design in function of web scaling, flexible delivery and integration with cloud eco-systems. To realize these benefits of cloud environments, container platforms (Docker/Kubernetes & OpenShift), microservices based design, API management, java frameworks such as spring boot and cloud related databases are used. Within the team responsible for java midtier and java backend support, we are looking for someone who can contribute to the further development and support of guidelines, frameworks and reusable components for java development in a cloud native context.

senior linux engineer - technical application management / 1095 , Lechner Ödön fasor 9. K. épül

The TAM (Technical Application Management) teams, part of the CSP & AH (Cloud Server Provider & Application Hosting) department, are focusing on the latter: Landing actual business applications onto individual (mainly virtualized) servers. This means setting up those servers, maintaining them to adhere to supported OS/software level & secure configuration baselines, deploying business application onto them, setting up monitoring & integration assets, automating/scripting recurring tasks/actions, …  From process point of view the TAM teams are mainly active in the change/release, incident/problem, DRP/BCM processes and play an instrumental role in operating, evolving and testing these processes. As current TAM activities represent an important part of the ‘Ops’ in ‘DevOps’, the TAM teams will also play an important role in evolving our organization towards a more DevOps way of working, assisting Dev teams in consuming automated/self-provisionable infrastructure assets and consulting Infra teams towards more/better automation of infra services.  As a TAM engineer you will often be the ‘face’ of underlying infrastructure services, so a customer-centric mindset, good communication skills and some level of diplomacy is crucial. Our TAM footprint is (to be) 3 TAM teams in Belgium (Mechelen and Leuven), 1 TAM team in India, (new) 1 TAM team in Hungary , All teams are highly accustomed to remote working, so geographical dispersion is a non-issue. However, some occasional travel could occur, eg. for training purposes or specific projects/assignments. As the TAM teams are also maintaining business critical ‘24/7’ applications, some aspects of the work need to happen outside business hours or during the weekend. We are also running a 24/7 on-call duty to which you will be added once you have reached the required expertise/environmental knowledge levels to operate more independently.