Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A szolgáltatás igénybevételével a Pályázó tudomásul veszi a szolgáltatás igénybevételének feltételeit és hozzájárul ahhoz, hogy a karrierportálunkon megadott személyes adatait a

K&H Bank Zrt.,
K&H Csoportszolgáltató Kft.,
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.,
K&H Faktor Zrt.,
K&H Biztosító Zrt.,
KBC Securities magyarországi fióktelepe és a
KBC Group magyarországi fióktelepe

(továbbiakban: Toborzó) mint adatkezelők kezeljék a Toborzó által kínált álláspályázatokra jelentkezés, célzott munkaviszony létrehozatala, illetve a videóinterjú platform szolgáltatás igénybevétele céljából.

A Toborzó megbízott adatfeldolgozója a Nexum Magyarország Kft. (székhely: 6722 Szeged, Gyertyámos u 13.; cégjegyzékszám: 06-09-004861, a továbbiakban Nexum).

A Toborzó a Pályázó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli a munkaerő kiválasztási folyamat során, azokat illetéktelen harmadik feleknek nem adja át.

A kezelt adatokat kizárólag a Toborzó adatkezelésre kijelölt munkavállalói, illetve az adatfeldolgozó(k) arra kijelölt alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az adatkezelésre kijelölt dolgozókat jogszabály, illetve munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Az adatfeldolgozóval kötött szerződés(ek)ben a Toborzó feltételül szabja, hogy az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal köteles kezelni.

Pályázó az adatkezelésről felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti - korlátozás és indoklás nélkül – személyes adatainak helyesbítését a karrierportálon regisztrált fiókjába belépve a Személyes adataim menüpontban, személyes adatait törölheti is szintén saját fiókjával belépve a Személyes adatok törlése menüpontban. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg (az adatkezelés célja akkor is megszűnik, ha a pályázó egy évig nem mutat aktivitást) illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérelem benyújtását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Ennek teljesítésére Toborzó felhívja az adatfeldolgozó(ka)t is.

A Pályázó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával elsősorban a Toborzó adatvédelmi felelőséhez fordulhat, illetve a jogszabályban (Infotv. 21. §) meghatározott esetekben bírósághoz. Ezen túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Pályázó közölt személyes adatai megfelelnek a valóságnak, és azok esetleges változását haladéktalanul bejelenti.


A fentiek alapján, megfelelő tájékoztatás birtokában az adatkezeléshez hozzájárulok.