állásajánlatok

  •  

adattárház szenior rendszerszervező / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Szenior rendszerszervezőként a következő feladataid lesznek: A fejlesztési igények felmérése, specifikálása, a fejlesztés felügyelete, funkcionális tesztje, A Bank üzleti céljaihoz legjobban illeszkedő informatikai megoldások kiválasztása és megvalósítása, Alternatív megoldásokat tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányok készítése, döntések előkészítése, A betöltendő adatkörök, üzleti igények alapján az egységes adatmodell alakítása, Napi tevékenységből eredő ad hoc problémák elhárítása, támogatás ezen területek munkafolyamatainak szervezéséhez, Konzultáció, tanácsadás, Szoros együttműködés az Üzleti Intelligencia területtel.,

cloud platform engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Group, the parent company of the Hungarian K&H Bank, is a leading European financial group with a focus on providing bank-insurance products and services to retail, private banking, SME and mid-cap clients, in our core countries: Belgium, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Bulgaria. The KBC Services and Infrastructure division (SIN) decided on a nearshore HR strategy based on 2 locations: the core internal workforce is based in Belgium and in Hungary. Therefore not only our services are international, but also our teams. Our responsibilities range from day-to-day operation to application development and its operation. We are constantly expanding the Hungarian side of the team, which is why we are looking for enthusiastic, motivated new employees with junior, medior or possibly senior work experience.  

cloud platform engineer in a data analytics context / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Group, the parent company of the Hungarian K&H Bank, is a leading European financial group with a focus on providing bank-insurance products and services to retail, private banking, SME and mid-cap clients, in our core countries: Belgium, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Bulgaria. The KBC Services and Infrastructure division (SIN) decided on a nearshore HR strategy based on 2 locations: the core internal workforce is based in Belgium and in Hungary. Therefore not only our services are international, but also our teams. Our responsibilities range from day-to-day operation to application development and its operation. We are constantly expanding the Hungarian side of the team, which is why we are looking for enthusiastic, motivated new employees with junior, medior or possibly senior work experience.

cyberark system engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Group, the parent company of the Hungarian K&H Bank, is a leading European financial group with a focus on providing bank-insurance products and services to retail, private banking, SME and mid-cap clients, in our core countries: Belgium, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Bulgaria. The KBC Services and Infrastructure division (SIN) decided on a nearshore HR strategy based on 2 locations: the core internal workforce is based in Belgium and in Hungary. Therefore not only our services are international, but also our teams. Our responsibilities range from day-to-day operation to application development and its operation. We are constantly expanding the Hungarian side of the team, which is why we are looking for enthusiastic, motivated new employees with junior, medior or possibly senior work experience.

data engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Group, the parent company of the Hungarian K&H Bank, is a leading European financial group with a focus on providing bank-insurance products and services to retail, private banking, SME and mid-cap clients, in our core countries: Belgium, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Bulgaria. The KBC Services and Infrastructure division (SIN) decided on a nearshore HR strategy based on 2 locations: the core internal workforce is based in Belgium and in Hungary. Therefore not only our services are international, but also our teams. Our responsibilities range from day-to-day operation to application development and its operation. We are constantly expanding the Hungarian side of the team, which is why we are looking for enthusiastic, motivated new employees with junior, medior or possibly senior work experience.  

endpoint system engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Bank, the parent company of the Hungarian K&H Bank, provides banking services in 5 European countries.The international IT solutions of the banking group, covering several European countries, takes place with Hungarian and Belgian colleagues in Hungary and Belgium, therefore not only our services are international, but also our teams.Our responsibilities range from day-to-day operation to application development and its operation.We are constantly expanding the Hungarian side of the team, which is why we are looking for enthusiastic, motivated new employees with junior, medior or possibly senior work experience.   The IT directorate S2E (Service 2 Employee) manages the world of "your digital workplace" and therefore steers - together with Corporate HR, Facility Management and Communication - the digitalization of all KBC employees.As part of a financial institution, KBC attaches great importance to security, which is why this is a responsibility that is shared by every employee. Our IT Systems Engineers, who build and maintain the KBC ICT systems, are particularly concerned about the security and robustness of systems and applications.This vacancy is part of the "Unified Security Team" in the IT directorate S2E. The US Team ensures that every KBC user and IT developer can use their daily business applications as efficiently as possible, in a modern and secure way, i.e. in a 'future proof' and secure environment.Our focus is infrastructure (endpoint) protection; from build, over support and finally maintaining the solution.   What you can expect working with us:

folyamatmenedzser / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

A feladat ellátásához szükséges teendők: a fejlesztések követelmények egyeztetése és összeállítása az összes érintett terület bevonásával, folyamatosan informálása a leszállítási képességről és az élesítési tervezésről, megoldási alternatívák megvalósíthatóságának vizsgálata termékmenedzserek, alkalmazásmenedzserek és más folyamatmenedzserek segítségével, a CRM rendszerhez kapcsolódó fejlesztések specifikálása és képviselete a döntési fórumokon, az operatív CRM működés fejlesztése folyamattámogatási oldalról – folyamat specifikáció, dokumentáció, elemzés, tesztelés, élesítés nyomonkövetése, üzleti képviselőként aktív részvétel a CRM rendszerhez kapcsolódó fejlesztések agilis fejlesztési folyamataiban, az ügyféladat-menedzsment területtel való szoros együttműködés, aktív szerepvállalás front end rendszeri CRM működés kialakításában, Célok: az ügyféléletciklus - menedzsmentet támogató CRM működés kialakításának elősegítése, a technikai követelmények üzleti előnyökre való lefordítása, a rendszer víziójának erősítése, és üzleti teljesítményének növelése, a tesztelők támogatása a funkcionális tesztek minőségbiztosításával, részvétel a rendszerre vonatkozó oktatási anyagok és szervezeti kommunikáció kialakításában, felhasználók irányítása és támogatása, oktatása +kapcsolattartás a központ és a hálózat között,

hitel rendszerszervező / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Hitel rendszerszervezőként a napi feladataid: üzleti igények felmérése, elemzése, közreműködés az üzleti követelmények kidolgozásában, pontosításában, specifikációk (megvalósíthatósági tanulmány, rendszer koncepció, rendszerterv), becslések készítése, tervezési feladatok önálló végrehajtása, funkcionális tesztek elvégzése, elfogadói tesztek támogatása, koordinációja, a fejlesztés alatt felmerült új/módosult/kiegészült üzleti igények felismerése és kezelése, téma vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, koordináció a fejlesztésben érintett területek között, ad-hoc üzleti riportigények kiszolgálása, éles hibajavítások támogatása, felhasználók, üzleti partnerek támogatása, a napi normál működés fenntartása érdekében, a szállítói ajánlatokat véleményezése, részvétel alternatív eszközök, lehetőségek feltérképezésében, kapcsolattartás a felhasználókkal, fejlesztőkkel, projektvezetőkkel,

információbiztonsági kockázatmenedzser (szállítói kockázatok) / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Információbiztonsági kockázatmenedzserként az alábbi főbb feladataid lesznek: Részvétel az információbiztonsági kockázatelemzési és kockázatkezelési keretrendszer folyamatos fejlesztésében, Szállítói nyilvántartás és szállítói kockázatok nyilvántartásának karbantartás, Szállítói információbiztonsági auditok szervezése, dokumentálása, Szállítói kockázatok folyamatos monitorozása, Szállítói szerződések információbiztonsági előírásainak gondozása, Együttműködés a társterületekkel: Beszerzés, Nem-pénzügyi Kockázatok, Jog, Belső Ellenőrzés, üzleti területek, Felkészülés a DORA (Digital Operational Resilience Act)-nak való megfelelésre az IKT-szállítók kapcsán, Szállítói kockázatokkal kapcsolatos jelentések készítése,

it információbiztonsági architect / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

IT információbiztonsági architectként az alábbi főbb feladataid lesznek: projektek, fejlesztések biztonsági követelményeinek meghatározása, kockázatelemzés, biztonsági projekt és fejlesztési tervek összeállítása, biztonsági projektek és akciótervek gyakorlati végrehajtásának támogatása, az információbiztonsággal kapcsolatos üzleti igények, üzemeltetési és fejlesztési igények elemzése, a kontroll követelményekkel való összehangolásának támogatása, biztonsági eseményekkel, kontrollokkal kapcsolatos problémakezelés támogatása, biztonsági megoldásokkal, kontrollokkal kapcsolatos jelentések készítése, a területhez tartozó szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás, az információbiztonsággal kapcsolatos tudatosság építésében való részvétel., A szervezeten belüli információbiztonsági normák érvényesülésének felügyelete,

it üzemeltetési architect / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

aktív részvetel az IT Infrastruktúra stratégia kidolgozásában, Új megoldások - devops, cloud, automation - kidolgozása, megtervezése implementálásának koordinációja , IT infrastruktúra modernizációval kapcsolatos architektúrális tervezési és döntés előkészítési feladatok ellátása, Az általa támogatott IT infrastruktúra területre vonatkozóan – az összes IT és üzleti fejlesztés technológia megoldás irányának kijelölése., Üzlet által kezdeményezett fejlesztésekben, a prestudy-kban a technológia és üzemeltetési követelmények kidolgozásának előkészítése., Rendszermérnökök támogatása az infrastruktúra-fejlesztések előkészítésben, kidolgozásában., ICT infrastruktúra területek architektúrájának, stratégiájának kialakításában történő részvétel, támogatás., Az egyes infrastruktúra területek fejlődésének, szolgáltatásának figyelemmel kísérése az adott területek SA-jával együttműködve, az infrastruktúra szervizkatalógusának kialakítása., Az informatikai piacon jelentkező új, banki környezetben használható eszközök, rendszerek és módszerek folyamatos figyelése, információcsere az infrastruktúra-szolgáltatókkal, szállítókkal., Ismeretek átadása, támogatás nyújtása az általa támogatott ICT infrastruktúra terület számára végzett projekt és maintenance tevékenységen dolgozó projektvezetők, projekttagok, rendszergazdák részére., Szakmai együttműködés a feladatkörben érintett ICT szakterületekkel és banki szervezeti egységekkel., Önálló koordinációs és nyomon követési tevékenység a kisebb infrastrukturális átalakítási tevékenység megvalósításában., Negyedéves rendszerességgel történő technológiai áttekintés készítése a vezetővel közösen kiválasztott témakörök kapcsán. Éves szinten önálló infrastruktúra fejlesztési javaslattétel megtakarítási, költséghatékonysági, továbbá teljesítmény javítási szempontokkal.,

kvantitatív piackutató / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

feladatok, amik Rád várnak: belső, saját ügyfeles piackutatások szervezése, szakmai irányítása, támogatása és elvégzése, együttműködés a csapattagokkal és a társterületek munkatársaival az adott kutatási projektek teljes folyamatában: kérdőívek és segédanyagok elkészítése, minta készítés, adatfeldolgozás, táblázás, kutatási outputok elkészítése, elemzés, a következtetések alapján javaslattétel, prezentációs készítése és tartása, , külső, piaci alapú piackutatások szervezése a megrendelő területek igényeinek feltérképezésétől kezdve a kutató cégek (ügynökségek) kiválasztásán és brief-elésén keresztül a megfelelő színvonalú prezentációs anyagok biztosításáig (a kutató cégekkel szorosan együttműködve), lakossági piackutatásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolása, menedzselése, elemzések alapján döntéselőkészítő anyagok készítése, lakossági piackutatásokhoz kapcsolódó management riportok készítése, próbavásárlások menedzselése, kiszervezési tevékenyésgek koordinálása, együttműködés a megbízó területekkel és kutató cégekkel (ügynökségekkel), a kapcsolattartás során folyamatosan képviseled a Bank és a Bank ügyfeleinek érdekeit, szükség esetén részvétel kvalitatív kutatások menedzselésében is,

lakossági stratégiai elemző / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Lakossági stratégiai elemzőként lehetőséged lesz új ötleteiddel, alapos mélyreható elemzéseiddel javaslatokat tenni a vezetőség számára a K&H Lakossági Üzletág jövőbeli akcióira és céljaira.  Jövőbeli feladataid: Üzleti elemzések készítése az alábbi témakörökben, Piaci részesedés vizsgálata, Fiókhálózati jelenlét és lefedettség vizsgálata, Leterheltség-vizsgálat, Értékesítési hatékonyság, Banki digitalizáció hatása az ügyfelekre és a bankfióki folyamatokra, Vezetői döntéstámogató prezentációk készítése, Értékesítési hálózat motivációs rendszerének fejlesztése és üzemeltetése, Fontosabb mutatókról riporting rendszer kialakítása és üzemeltetése,

linux rendszermérnök / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Linux rendszermérnökként a K&H Bank és Biztosító Linux alapú infrastruktúra üzemeltetése, tervezése, fejlesztése, frissítése lesz a feladatod, RedHat alapon: RHEL7, RHEL8 és RHEL9, Infrastruktúra és teljesítmény monitoring, Bash/Perl/Python, Jogosultságkezelés, CIS-alapú Security Baseline kezelése, A fenti rendszerekkel kapcsolatos feladatok típusa: beérkező hibajegyek és igények kezelése, megoldása, monitoring, proaktív beavatkozások, kapacitástervezés, erőforrások kezelése elsősorban VMware ESXi alapokon, file-szerver szolgáltatások biztosítása (NFS, Samba), SFTP-szerver kialakítása és adminisztrálása, egyszerűbb shell-scriptek írása, jogosultsági rendszer karbantartása,  együttműködés társterületekkel, a piacon elérhető informatikai megoldások és változások folyamatos nyomon követése és elemzése,

machine automation hosting system engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Group, the parent company of the Hungarian K&H Bank, is a leading European financial group with a focus on providing bank-insurance products and services to retail, private banking, SME and mid-cap clients, in our core countries: Belgium, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Bulgaria. The KBC Services and Infrastructure division (SIN) decided on a nearshore HR strategy based on 2 locations: the core internal workforce is based in Belgium and in Hungary. Therefore not only our services are international, but also our teams. Our responsibilities range from day-to-day operation to application development and its operation. We are constantly expanding the Hungarian side of the team, which is why we are looking for enthusiastic, motivated new employees with junior, medior or possibly senior work experience.  

monitoring system engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Group, the parent company of the Hungarian K&H Bank, is a leading European financial group with a focus on providing bank-insurance products and services to retail, private banking, SME and mid-cap clients, in our core countries: Belgium, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Bulgaria. The KBC Services and Infrastructure division (SIN) decided on a nearshore HR strategy based on 2 locations: the core internal workforce is based in Belgium and in Hungary. Therefore not only our services are international, but also our teams. Our responsibilities range from day-to-day operation to application development and its operation. We are constantly expanding the Hungarian side of the team, which is why we are looking for enthusiastic, motivated new employees with junior, medior or possibly senior work experience.  

network engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

KBC Bank, the parent company of the Hungarian K&H Bank, provides banking services in 5 European countries. The international IT solutions of the banking group, covering several European countries, takes place with Hungarian and Belgian colleagues in Hungary and Belgium, therefore not only our services are international, but also our teams.

oracle adatbázis adminisztrátor / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

feladatok: a Bankcsoport Oracle adatbázis alapú rendszereinek karbantartása, fellépő rendszerhibák elhárítása, megelőzése , az Oracle adatbázis alapú rendszerek magas szintű rendelkezésre állásának biztosítása, technikai támogatás ezen rendszerekkel kapcsolatban a bejelentett hibák javítására, a rendszerrel kapcsolatos, piacon elérhető informatikai megoldások és változások folyamatos nyomon követése és elemzése, szakértői részvétel az Oracle alapú rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési projektek végrehajtásában, adatszolgáltatási kötelezettség támogatása,

scrum master - digitális csatornák fejlesztési szakterület / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Scrum Masterként az alábbi főbb feladataid leszenek: A banki agilitás bővítésében való részvétel, Bankszoftverek fejlesztését végző agilis csapatok módszertanának támogatása, Döntéshozatali folyamatok facilitálása a szoftverfejlesztés összes területét lefedve (product features, UI, infrastruktúra, agilis folyamatok), Annak biztosítása, hogy a fejlesztői csapat fókuszáltan és hatékonyan tudjon működni, A Scrum-hoz tartozó események szervezésére, a módszertan feletti ownership kialakítása , A sprintek során a scrum master-i szerep betöltése, együttműködés a fejlesztő csapatokkal, Product Ownerekkel és a vezetőséggel, A csapatok teljesítőképességének folyamatos fejlesztésére, hátráltató tényezők elhárítása, visszamérése, Retro-k, planning-ek készítése, olyan módszertanok átadása, amelyek mentén a csapat akár önállóan is tud haladni, A csapatok teljesítményével kapcsolatos riportok készítése, elemzése, folyamatos fejlődés biztosítása, A Bank egyes területeinek működéshez kapcsolódó koncepciók, folyamatok, használati esetek, funkciók, és az adatok struktúrájának ismerete,

senior data engineer / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Senior Data Engineerként a következő feladataid lesznek: Követelmények részletes analízise, Részvétel döntéstámogató anyagok elkészítésében, Együttműködés üzleti elemzőkkel, üzleti stakeholderekkel, más területek rendszerszervezőivel, Big Data környezetben Data Pipeline-ok tervezése, fejlesztése Python programozási nyelven, Projektektől függően AWS, Google vagy on premise Hadoop környezetben, Adatelőkészítési, tisztítási algoritmusok tervezése, implementálása, Data Scientist-ek modellezési munkájának technikai támogatása, DevOps feladatok ellátása, Tesztelési terv készítése, teszt esetek létrehozása, Tesztelés dokumentálása,, Üzleti elfogadói tesztelés támogatása,