állásajánlataink

állásajánlatok

  •  

dokumentációkezelő (határozott idő) / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Feladatok:A GHG készfizető kezesi kérelmeihez a dokumentumok teljeskörűségét, az eredeti dokumentumok meglétét és az SZK program nyilvántartó rendszerében történő ügylet beérkezését kell ellenőrizni és adminisztrálni, kezesi díjak utalványozását előkészíteni.

életbiztosítási termékmenedzser / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Mit várunk Tőled a pozícióban? vegyél részt az életbiztosítási termékeink fejlesztésében, karbantartásában, a mindig változó igényekhez történő alakításában, ismerd a terméked, az értékesítési folyamatot, kövesd nyomon, hogy mit csinál a konkurencia, meríts ötletet tőlük, légy pontos, amikor szabályzatokat, jogi dokumentumokat készítesz;, vegyél részt az informatikai fejlesztésekben, az üzleti igények megfogalmazásában, alapvető jártasságot a digitális világban, komplex gondolkodást, felelős, céltudatos, problémamegoldó pozitív hozzáállást, kreatív javaslatokat, szóban, írásban, akár előterjesztés formájában és mindezt akár angol nyelven is, alakíts ki jó együttműködést a társterületek kollégáival.,

értékesítési partnertámogató (pest megye) / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

A régiós partnertámogató folyamatos kapcsolatot tart a területén működő értékesítési partnerekkel., A kapcsolattartás során rendszeresen egyeztet a partnerekkel, felméri azok támogatási igényét az alábbiak szerint:, az oktatási igényükről, az oktatási anyagokról,, az oktatásokról és az előadásokról,, az ügynöki vizsgakötelezettségek teljesítéséről,, folyamatban lévő ügyleteikről,, fióki kapcsolattartásról,, tervezett rendezvényeikről,, új irodák megnyitásáról vagy bezárásáról,, bankkal való együttműködésről,, termékeinkről, akcióinkról,, ügynökeik elégedettségéről, javaslatairól,, tervezett belső inszentívekről., Partneri tárgyalásokon, illetve szakmai napokon való részvétel., Termék, eljárás rendek magas szintű ismerete., Amennyiben az értékesítési partner felől kérésként oktatási igény vagy rendezvényen való megjelenés fogalmazódik meg, akkor a régiós partnertámogató feladata mind a koordinálást megszervezni, mind az oktatást vagy az előadást megtartani.    , Bankfiókokkal való kapcsolattartás, egyeztetés (ügynöki hitelek, termékek nyomon követése, gondozása, szükséges fióki támogatás biztosítása, ügynöki kapcsolattal nem rendelkező fiókok támogatása új kapcsolatok kialakításában)., A partneri onboarding sikerességének biztosítása., Támogatás az új fióki partnerkapcsolatok kialakításában és a meglevő kapcsolatok megerősítésében., Régiós és fióki megbeszéléseken való részvétel (RIB-BSS, hitel domain értekezlet, illetve egyéb) felkérés esetén., A régiós partnertámogató köteles ellátni támogatói feladatait a hozzá tartozó földrajzi területen kívül is a Megbízó utasítására, valamint az üzleti tervek elérése érdekében., Más régiós partnertámogató helyettesítése szabadság, betegség és egyéb távollét esetén., A Megbízó igénye szerinti rendszerességgel köteles beszámolni Megbízott a maga által végzett tevékenységről az Értékesítési partnerek főosztály vezetőjének.,

eszköznyilvántartási terület vezetője / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

10-12 fős osztály napi munkájának megszervezése és irányítása, kollégák munkájának szakmai felügyelete, terület képviselete projektekben, kapcsolattartás a társterületekkel, részvétel a jelentésszolgálati feladatokban, szükséges rendszerfejlesztése definiálása és tesztelése (Key user), Az osztály fő feladatai: az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásához kapcsolódó feladatok ellátása az SAP AM moduljában, beruházási számlák könyvelése az SAP rendszer MM és FI moduljában,, az eszközök mozgásaival kapcsolatos tételek könyvelése ,

gépjármű kárügyintéző / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Kárügyintéző kollégát keresünk teljes munkaidős, normál munkarendű, határozott idejű (előre láthatólag két évig tartó) munkavégzésre. Feladataid lesznek: bejelentett károk nyilvántartásba vétele, iratok kiosztása;, szükség esetén a hiányzó információk, dokumentációk beszerzése az ügyfelektől, vagy társbiztosítóktól;, fedezet ellenőrzése, kárrögzítés;, kártartalék megképzése, módosítása;, kapcsolattartás az ügyfelekkel.,

hatósági adatszolgáltatási ügyintéző / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

főbb feladatok: külső hatóságok felé nyújtott hivatalos adatszolgáltatás, együttműködés társterületekkel , terület tevékenységét szabályozó utasítások, jogszabályok ismerete, betartása ,

helyi működési kockázatkezelő (lorm) - daily banking / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épül

a működési kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok koordinálása, ezen kockázatok felismerése, értékelése, kezelése, illetve csökkentése a fenti folyamatok tekintetében, ehhez kapcsolódóan kommunikáció más – működési kockázatok kezelésében részt vevő - szervezeti egységekkel és szakterületekkel, a Napi pénzügyek, betétek és befektetések igazgatóság helyi működési kockázatkezelő (LORM 2) munkájának támogatása, a KBC Csoport módszertana alapján a működési kockázatkezelés megfelelő szintjének biztosítása, különös tekintettel:, a számlafolyamatokra, a készpénzellátásra, illetve a befektetési és megtakarítási szolgáltatásokra, a fenti end-to-end folyamatokat érintő üzleti döntések kockázataira és a kockázati döntésekre (kockázat elfogadás, akció tervek stb), az alkalmazott kontroll megoldások (dizájn) megfelelőségére és hatékony érvényesülésére, a működési és reputációs kockázatok konzisztens kezelésének biztosítása az end-to-end folyamatok egészében, a kockázatkezelés minőségének és hatékonyságának folyamatos vizsgálata, javító intézkedések kezdeményezése és azok teljesülésének nyomon követése, a munkatársak kockázattudásának növelése érdekében támogatás és tréning nyújtása a folyamat résztvevőinek, felelősség a kockázati adatok megfelelő minőségéért beleértve a kockázati alkalmazások adatait,

helyi működési kockázatkezelő (lorm) - lakossági hitelkezelés / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

A LORM kulcs szerepet tölt be a működési és reputációs kockázatok kezelésében (elsődleges védelmi vonal - 1 LoD), támogatja az adott folyamat működési kockázatainak kezeléséért felelős vezetőt, jelen esetben a lakossági hitelezési és jelzálogbanki folyamatok kapcsán. főbb feladatok: a működési kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok koordinálása, ezen kockázatok felismerése, értékelése, kezelése, illetve csökkentése a fenti folyamatok tekintetében, ehhez kapcsolódóan kommunikáció más – működési kockázatok kezelésében részt vevő - szervezeti egységekkel és szakterületekkel, a működési kockázatkezelés megfelelő szintjének biztosítása, különös tekintettel az end-to-end folyamatot érintő üzleti döntések kockázataira és a kockázati döntésekre (kockázat elfogadás, akció tervek stb); illetve az alkalmazott kontroll megoldások (dizájn) megfelelőségére és hatékony érvényesülésére, biztosítja a működési és reputációs kockázatok konzisztens kezelését az end-to-end folyamat egészében, a kockázatkezelés minőségének és hatékonyságának folyamatos vizsgálata, javító intézkedések kezdeményezése és azok teljesülésének nyomon követése, a munkatársak kockázattudásának növelése érdekében támogatást és tréninget nyújt a folyamat résztvevőinek, felelős a kockázati adatok megfelelő minőségéért beleértve a kockázati alkalmazások adatait,

ict konfiguráció menedzser / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

feladatok, amik rád várnak: informatikai konfiguráció menedzsment rendszer műszaki tartalmának és egyéb tájékoztatásainak (kapcsolattartók, felelősök, SLA, stb.) feltöltése és naprakészen tartása, különféle rendszeres és eseti jelentések készítése a nyilvántartó rendszer adatfeltöltöttségével és adatminőségével kapcsolatban, folyamatos kapcsolattartás az érintett informatikai és üzleti területekkel , minőségjavítási akciók kezdeményezése és a megállapodott tevékenységek végrehajtása a megfelelő adatminőség érdekében, Konfiguráció Menedzsment nyilvántartási szabályzat frissítése, a Konfiguráció Menedzsment folyamat és rendszerek folyamatos fejlesztése,

információbiztonsági kockázatmenedzser / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Információbiztonsági kockázatmenedzserként az alábbi főbb feladataid lesznek: projektek, fejlesztések biztonsági követelményeinek meghatározása, kockázatelemzés, biztonsági projekt és fejlesztési tervek összeállítása, biztonsági projektek és akciótervek gyakorlati végrehajtásának támogatása, az információbiztonsággal kapcsolatos üzleti igények, üzemeltetési és fejlesztési igények elemzése, a kontroll követelményekkel való összehangolásának támogatása, biztonsági eseményekkel, kontrollokkal kapcsolatos problémakezelés támogatása, biztonsági megoldásokkal, kontrollokkal kapcsolatos jelentések készítése, a területhez tartozó szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás, az információbiztonsággal kapcsolatos tudatosság építésében való részvétel., A szervezeten belüli információbiztonsági normák érvényesülésének felügyelete,

intézményi garancia kontroller / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

intézményi garantőrök készfizető kezességvállalási kérelmek, módosítások/prolongációk igénylések összeállítása, dokumentumkezelés, a kérelmek készítéséhez használt adatok szakmai kontrollja,, szerződésekhez kapcsolódó intézményi garanciadíj fizetésére vonatkozó számlák fogadása, ellenőrzése, utalványozása, intézményi garantőröktől érkező értesítések, tájékoztatások, megkeresések fogadása, előzetes engedélykérések kezelése, intézményi garanciával fedezett ügyletek folyamatos monitorolása (éves, féléves, negyedéves monitoring jelentések elkészítése), az intézményi garancia ügyletek kezeléséhez szükséges külső és belső rendszerek használata, kezelése,

it outsourcing és vendor management szakértő / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

feladatok, amik rád várnak: az IT kiszervezésekkel és vendor menedzsmenttel kapcsolatos operatív, koordinációs és jelentéskészítési feladatok ellátása, a kapcsolódó folyamatok felügyelete, koordinációja, adminisztrációja kapcsolattartás az anyavállalat, valamint K&H Bankcsoport partnerterületeivel, kapcsolódó külső partnerekkel, külső és belső jelentések, vezetői prezentációk előállítása, külső és belső auditok támogatása, a szükséges dokumentációk elkészítése, részvétel a szállító kiválasztásban, szerződések és szerződés módosítások elő- és elkészítése, részvétel a belső és külső résztvevőkkel folytatott egyeztetésen, megállapodás tervezetek elfogadtatása, jogszabályi megfelelőség biztosítása , szállító átvilágítása, BCM és GDPR kiértékelése, kockázatelemzése, üzleti terv és akcióterv összeállítása, illetve végrehajtása,

jelentésszolgálati szakértő / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Közreműködés a K&H Bank, a K&H Jelzálogbank és a K&H Csoport IFRS pénzügyi jelentéseinek elkészítésében: MNB felé jelentendő alapvető jelentések egyedi alapon, felügyelet felé történő jelentések egyedi és összevont alapon, tulajdonos felé történő jelentések összevont alapon, A közreműködés magába foglalja: az adatok koordinálását, társosztályokkal való kapcsolattartást, jelentéskészítést, jelentések elemzését és ellenőrzését,

junior aktuárius / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Pályakezdő vagy 1-2 éves tapasztalattal rendelkező junior aktuárius kollégát keresünk életbiztosítási területre.  Feladataid lesznek: tartalékolási szabályzatok elkészítésében és karbantartásában való részvétel,, közreműködés a pénzügyi beszámolókban szereplő tartalékok megállapításában, képzésében,, díjkalkulációk, terméktervek készítésében aktív közreműködés,, termékek profitabilitás vizsgálatában részvétel,, riportok készítése,, részvétel a Solvency II és IFRS17 megvalósítási munkáiban,, kötelezettség megfelelőségi-, profitabilitási-, szenzitivitási teszt elkészítésében való részvétel,, közreműködés az üzleti terv kidolgozásában.,

junior compliance analyst (aml) / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Feladataid lesznek: pénzmosási szűrőrendszer használata, összetett ügyek vizsgálata;, pénzmosási bejelentések előkészítése és megtétele a NAV (FIU) felé;, NAV pénzmosás megelőzési tevékenységével kapcsolatos megkereséseinek megválaszolása;, üzleti területek részére önálló tanácsadás, ügyfélazonosítás, befogadás, kockázatok értékelése tekintetében;, az összes banki folyamat jogszabályi megfelelésből fakadó AML kockázatainak KBC módszertan szerinti felmérése, monitorozása;, a felsővezetés, valamint vezető testületek részére készítendő riportokban való közreműködés;, a KBC képzésein való részvétel, valamint a hazai compliance és pénzmosás megelőzési oktatások támogatása.,

junior java fejlesztő / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Az ICT igazgatóság a KBC magyarországi érdekeltségei számára biztosít magas színvonalú informatikai megoldásokat. Megtervezzük, kialakítjuk és üzemeltetjük a Bankcsoport informatikai rendszerét. A Közép-európai adatközpontunk magas színvonalú adatközpont szolgáltatásokat nyújt a közép-európai (Csehország, Szlovákia, Belgium, Írország) KBC Group szervezetek számára. Feladatok, amik Rád várnak: a bank rendszereihez, illetve rendszerintegrációs feladataihoz kapcsolódó fejlesztői feladatok elvégzése;, csapatban változatos fejlesztői feladatok ellátása;, a támogatott szakterületek tevékenységével kapcsolatos informatikai szakismeretek naprakészen tartása;, napi tevékenységből eredő ad-hoc problémák elhárítása; támogatás ezen területek munkafolyamatainak szervezéséhez.,

junior termékmenedzser / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Életbiztosítási termékmenedzsment csapatunkba várjuk pályakezdő és egy-két év tapasztalattal rendelkező pályázók jelentkezését. Feladataid lesznek: részvétel az életbiztosítási termékek fejlesztésében, módosításában;, konkurenciafigyelés;, szabályzatok, dokumentumok készítése;, riportok, előterjesztések készítése (magyar és angol nyelven);, részvétel az informatikai fejlesztésekben.,

junior üzleti intelligencia szakértő / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

A szakterület feladatai: biztosítja a Bankcsoport rendelkezésre álló adatvagyon kihasználását, projektekben vesz részt, biztosítja, hogy a projektek során keletkező információk a közös adatvagyon részei legyenek, támogatja a Bank különböző területeit az adatvagyon használatában (Marketing, Kontrolling, Kockázatkezelés, Jelentésszolgálat, stb), felügyeli az integritását, adatvagyon-kezelést és adatminőségét, biztosítja a sztenderd definíciók szerinti “One Language” elvet,