állásajánlataink

állásajánlatok

  •  

üzleti intelligencia szakértő / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

A szakterület feladatai: biztosítja a Bankcsoport rendelkezésre álló adatvagyon kihasználását, projektekben vesz részt, biztosítja, hogy a projektek során keletkező információk a közös adatvagyon részei legyenek, támogatja a Bank különböző területeit az adatvagyon használatában (Marketing, Kontrolling, Kockázatkezelés, Jelentésszolgálat, stb), felügyeli az integritását adatvagyon-kezelést és adatminőségét, biztosítja a sztenderd definíciók szerinti “One Language” elvet,

vállalati digitális csatorna termékmenedzser / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épület

Munkád során Te felelsz a Bank elektronikus csatornáinak (például: Internet & Mobile banking, API, Weboldal, Business CRM rendszer) teljes körű üzleti és operatív menedzsmentjéért a termék teljes életciklusa során., A digitális stratégiával összhangban állítod össze a hozzád tartozó termékek fejlesztési tervét és támogatod a fejlesztések megvalósulását., Biztosítod a terméked hatékony és a jogszabályoknak megfelelő működését., Kommunikációs, oktatási és támogatási feladatok elvégzésével segíted az értékesítést, akár az ügyféllel szemben is képviseled a bankot., Szorosan együttműködsz az IT és nem digitális üzleti társterületekkel.,

vállalati kapcsolattartó asszisztens / 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. K. épül

Feladatok: a döntés előkészítési tevékenységgel és döntéssel összefüggő adminisztratív feladatok ellátása,, szerződések elkészítéséhez szükséges dokumentáció összeállítása,, ügyfél és számlakezelés ügyféldossziék kezelése, folyamatos karbantartása, aktualizálása,, kommunikáció ügyfelekkel,, operatív kérdésekben adatszolgáltatás a portfolióhoz tartozó ügyfelek esetében,, egyéb adminisztratív feladatok ellátása,, folyamatos együttműködés Kapcsolattartói és Hitelelemzői csapattal,, helyettesítési feladatok ellátása.,